Dansepedagog 100% stilling ved Namsos kommunale kulturskole

Kulturskolelærer

Namsos kommunale kulturskole har ca. 800 elevplasser og 22 lærere.

Fra 1.8.2017-30.07.2018 har vi ledig 100% stilling som dansepedagog ved Namsos kommunale kulturskole. Stillingen lyses ut som vikariat med muligheter for fast ansettelse.

Stillingens arbeidsområde er lagt til danseavdelingen ved kulturskolen. Kulturskolen har i dag ca. 400 elevplasser på dans i alderen 3-19 år.  Kulturskolen tilbyr også periodevis dansetilbud for voksne. Den som blir tilsatt må kunne undervise i flere dansedisipliner.

Skolen har i dag disse undervisningstilbudene på dans:

Barnedans, jazzdans, klassisk ballett, moderne, kompani, streetdance og egne guttegrupper (Boys Only) Kommende skoleår vil vi også tilby Dans Fordypning, og tilbud på Acro-dans.

Skolen arrangerer to store danseforestillinger i året, en juleforestilling og en sommerforestilling. Kulturskolen deltar også årlig på Dansens dag.

Kulturskolen har et utstrakt samarbeid med nabokommuner, fylkeskommunen, grunnskolene og frivillige lag og foreninger. Stillingen er samordnet med salg av undervisningstjenester til annen kommune.

Vi søker en person som:

  • Har høyskoleutdanning, eller annen relevant erfaring innen dans og undervisning, og som behersker flere av ovenstående disipliner.
  • Kan være med på å utvikle seksjonen videre, særlig innenfor tilbudene på streetdans og Boys only.
  • Det legges vekt på personlig egnethet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig. Den som tilsettes må ha gyldig førerkort og disponere egen bil.

Vi søker primært en som kan inneha hele stillingen, men det er mulig å søke på deler av stillingen. Søkere må påregne å bli innkalt til intervju og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 fremlegges.

Vi tilbyr:

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Godt arbeidsmiljø
  • God pensjons- og forsikringsordning

Lønns- og tilsettingsvilkår

Tarifflønn
Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav om at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver.

Søknad sendes

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Namsos kommunes nettside (Ledige stillinger). Kontakt servicetorget, tlf. 74 21 71 00 hvis du trenger hjelp.

Søknadsfrist   15.05.2017

Kontaktpersoner

Terje Vie, mobil: 90592993, terje.vie@namsos.kommune.no

Lars Øivind Meland, mobil: 91330590, lars-oivind.meland@namsos.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.