Musikk- og kulturskolelærer – Dans 65 %

Verdal kommune har et allsidig arbeids- og næringsliv og er i jevn vekst. Innbyggertallet har passert 14.500. Livskvalitet og vekst er kommunes visjon. Kommunen samarbeider tett med nabokommunen Levanger. Sammen utgjør de to kommunene Innherred samkommune med ca 33.000 innbyggere og er en av landets fremste næringsregioner. I Verdal kommune er det ca. 1.100 ansatte

 Beskrivelse 

Stillingen er ledig fra skolestart høsten 2017.

Verdal kulturskole holder til i Tindved kulturhage. Det er omtrent 320 elever ved kulturskolen og kollegiet teller seksten lærere i små og store stillinger. Vi har noe desentralisert undervisning, men vi regner med at all danseundervisning vil foregå i Speilsalen på Tindved kulturhage. Det er ikke tilbud om danseopplæring skoleåret 2016 – 2017. Forrige skoleår hadde vi omtrent 100 danseelever fordelt på 11 klasser. Stillingen vil kunne bli utvidet etterhvert som behovet for flere danseklasser melder seg.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en lærer med høgskoleutdanning i dans. Vi ønsker at danselæreren har pedagogisk utdanning og / eller praksis. Den som ansettes må regne med å undervise i ulike sjangre, hovedvekten vil nok ligge på jazzdans eller lignende. Vi er på jakt etter en lærer som kan jobbe selvstendig innen fagfeltet og som gjerne jobber i team med lærere fra andre fag i forbindelse med forestillinger og kulturskoleutvikling.

Arbeidsoppgaver

I første rekke vil arbeidsoppgaven være å undervise dans i små grupper. Læreren vil ha all danseundervisning ved kulturskolen. Danselæreren skal definere og utvikle dansetilbudet ved kulturskolen. En utvikling av stillingen innen Den kulturelle skolesekken, kan også være mulig. Målgruppa til kulturskolen barn og unge i grunnskolealder.

Annet

Arbeidstakere tilsettes i kommunen på de vilkår som følger av lovbestemmelser, reglement og gjeldende tariffavtaler. Søkere som vil påberope seg fortrinnsrett må angi dette i søknaden.

Lønnsvilkår

Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.

Søknad sendes

Søknad sendes via kommunens rekrutteringsmodul på nett. Søkere som opplever problemer med modulen kan kontakte servicekontoret Levanger tlf 74 05 25 00 eller servicekontoret Verdal tlf. 74 04 82 00 for bistand.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester tas med på intervju.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å få sitt navn m.v. unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil få varsel om dette.

Søknadsfrist    05.04.2017          
Utlyst dato        12.03.2017                           Vår ref : 5530

Kontaktperson

Sven Øyvind Bern, Rektor, mobil: 90056935, sven-oyvind.bern@verdal.kommune.no
Ingvild Aasen, mobil: 41446465, ingvild.aasen@verdal.kommune.no

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.