Fagfellevurdert artikkel fra Hilde Rustad

Ny vitenskapelig artikkel, denne gang fra Hilde Rustad er nå tilgjengelig via På Spissens digitale plattform. Artikkelens tittel er «Livets dans og danserens liv – en drøfting av forståelser av dansealder». Hilde Rustad er danseforsker, dansekunstner og pedagog, og ansatt som postdoktor ved Norges Idrettshøyskole i Oslo.

Du finner artikkelen her!

Cite this paper
Hilde Rustad (2017). «Livets dans og danserens liv – en drøfting av forståelser av dansealder.  På Spissen, 1-2017 , doi: http://dx.doi.org/10.18862/ps.2017.101

Vitenskapelig redaktør for denne artikkelen: Tone Pernille Østern

NoDas medlemsblad På Spissen ble fra 2015 godkjent som vitenskapelig publiseringskanal. Med publisering av vitenskapelige artikler om dans ønsker NoDa å være med på å styrke og synliggjøre forskning på dansefeltet, og gjøre informasjonen lettere tilgjengelig for alle som er interessert i dansekunst.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.