NoDa øker til 35 % i anbefalt påslag for næringsdrivende

Har du oppdrag som selvstendig næringsdrivende må du ta høyde for dine utgifter til feriepenger, yrkesskadeforsikring, frivillig sykeforsikring gjennom NAV, høyere trygdeavgift (skatt) og ikke minst – pensjonssparing!

NoDa anbefaler alle medlemmer å være arbeidstakere på skattekort. Som arbeidstaker har du sterkere rettigheter når det gjelder blant annet yrkeskadeforsikring, sykepenger og pensjonssparing.

Men, noen ganger er du i et reelt næringsforhold, andre ganger fakturer du fordi det er praktisk  eller fordi du tvinges til det.

Legg på 35% til sosiale kostnader
Har du oppdrag som selvstendig næringsdrivende må du ta høyde for dine utgifter til

  • feriepenger
  • yrkesskadeforsikring
  • frivillig sykeforsikring gjennom NAV
  • høyere trygdeavgift (skatt)
  • pensjonssparing

Sykeforsikring
Sykeforsikringen fra NAV sikrer deg enten 100% utbetaling fra 17. dag som er svært nyttig dersom du blir langvarig syk eller skadet, eller 100% fra 1. dag, som selvfølgelig er enda bedre, men desto dyrere.

Pensjon
Hvordan vil du leve når du når pensjonsalder?
I normale arbeidsforhold kan arbeidstaker forvente at arbeidsgiver setter av rundt 5 prosent av lønnen i en tjenestepensjonsordning. Når du ikke har en arbeidsgiver, bør du spare til pensjon selv.
NoDa har derfor hevet vår anbefaling for påslaget ved næringsoppdrag, fra 30 til 35 %, for å dekke inn denne kostnaden.

Det vil si at når du avtaler et honorar du skal fakturere, beregner du 35% tillegg på et normalt lønnsnivå. Husk at du også har administrative kostnader ved næring, som regnskapsførsel og egen administrasjon.

Disse 35% skal ikke være en egen post på fakturaen, men bakes inn i det avtalte honoraret.

This entry was posted in Nyheter, Uncategorized. Bookmark the permalink.