Søk residensopphold på R.E.D. sommeren 2017, frist 1. mars

Om R.E.D.: R.E.D. (Residency Eina Danz) tilbyr residensopphold med søknadsfrist: 1 mars. I oppholdet inngår fri bruk av studio- og produksjonslokale i det nyisolerte låvenlokalet på 12×19 meter, med 8,5 m under mønet og fire festepunkter, noe som gjør det til et egnet lokale for tissue. Låven har sprung dance floor, dansematter eller scenegulv (malt tre), og det er også muligheter for å arbeide i skogen som ligger rundt gårde. Det er noe lys- og lydutstyr til visninger. Marthas Hus er R.E.D.s egen residensbolig som kan huse 8-10 personer.

Periode: 1. mai -1. september 2017. Residensoppholdet er på 1-2 uker, og avsluttes med en visning/forestilling på kunstnernes premisser. I etterkant bes kunstnerne skrive en kort rapport om oppholdet. Det er videre mulighet for å leie R.E.D. utover residensperioden (september 2017-mai 2018).

Sted: Nyland Gård, Einavegen 1771, 2843 Eina, Vestre Toten.

For søknadsskjema og mer info se www.reddanz.com/application-form.

Ved andre spørsmål kontakt Sanna på e-post: red.residency.danz@gmail.com eller mobil +47 452 77 571.

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.