Åpent møte om scenekunsten i Kulturrådet 17. februar kl 10.30-13.30

Fredag 17. februar inviterer Norske Dansekunstnere, Danse- og teatersentrum, Norsk Skuespillerforbund og Norsk Kulturråd til åpent møte fra kl. 10.30-13.30

STED: Norsk Skuespillersenters lokaler, Welhavensgate 1, Oslo.

DEL 1:
Kulturrådets scenekunstseksjon og scenekunstkonsulent vil informere om søknadsbehandling, budsjetteringspraksis, fagutvalgenes «indre liv», Kulturrådets utviklingsoppgaver og pågående evalueringer.

DEL 2:
Panelsamtale med rådsmedlemmer/utvalgsmedlemmer og representanter fra NoDa, NSF og DTS:
Skal og bør kulturrådets tilskuddsordninger dekke alle tilskuddsbehov som fri scenekunst har i dag/fremover? Hva slags behov er det ev. som ikke kan dekkes, og hvilke andre tilskuddssystemer kan være interessante?

Hva skal skje med basiskompanier etter maksgrensen på 12 år?

Hvordan forholde oss til den nye ordningen for driftstilskudd under Kulturrådet?

Bør prosjekter kunne få fullfinansiering fra Kulturrådet?

Hva kan gjøres for å redusere byråkratibyrden for frie kunstnere ved søknadsprosesser?

Salen inviteres til å bidra med spørsmål og innspill.

Velkommen!

Vennlig hilsen

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.