Oppdaterte satser for Rikskonsertene

RK_logo_BASISRikskonsertene og sekretariatet for Den kulturelle skolesekken ble i år slått sammen til Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge. Dermed har det tidligere Rikskonsertene fått et nytt mandat.

I påvente av at det fremforhandles en ny overenskomst mellom Kulturtanken og Kunstnernettverket, som NoDa er en del av, er partene blitt enige om å forlenge overenskomsten mellom Rikskonsertene og MFO/NoDa.

Inntil videre gjelder altså den eksisterende overenskomsten, med en lønnsregulering fra 1 . januar 2017. Overenskomsten finner du her: Overenskomst Rikskonsertene

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.