Teater Innlandet søker produksjonsleder, frist 18. desember

Teater Innlandet AS er regionteater for Hedmark og Oppland med produksjonslokaler i Hamar kulturhus. Teatret produserer og programmerer scenekunst og turnerer i begge fylker. I 2017 har Teater Innlandet et budsjett på om lag 44 millioner kroner.

En av våre produksjonsledere skal ut i permisjon, og vi søker derfor produksjonsleder i 100 % stilling.

Stillingen er et vikariat som varer til og med 28.2.2018, med tiltredelse så snart som mulig. Produksjonslederen har det administrative ansvaret for enkeltproduksjoner, herunder detaljplanlegging, gjennomføring, økonomistyring, inngåelse av avtaler/kontrakter og evaluering. I tillegg kommer andre aktuelle oppgaver i avdelingen og på teatret.

Vi søker en person med relevant utdanning og erfaring, gjerne teaterfaglig. Vi forutsetter at du har gode kommunikasjonsevner, er strukturert, selvstendig og ansvarlig, samt at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne. I tillegg må du ha kunnskap om og erfaring fra prosjektledelse og bruk av data som arbeidsverktøy. Teater Innlandet kan tilby spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver på en kreativ arbeidsplass med høy aktivitet og fokus på faglig og personlig utvikling. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Spørsmål rettes til produksjonssjef Unni Moløkken, telefon 997 18 104. Interesse for scenekunst og kjennskap til kulturlivet i Hedmark og Oppland er en fordel. Søker må ha førerkort klasse B. Tiltredelse og lønn etter avtale. Teater Innlandet er tilsluttet kollektiv pensjonsordning.

Søknad med cv og kopi av vitnemål og attester sendes epost@teaterinnlandet.no innen 18.12.2016.

Vi gjør oppmerksom på at teatret har offentlige søkerlister. Søker kan be om å bli unntatt offentlighet, men må begrunne dette skriftlig, jf. offentleglova § 25.

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.