Utlysning av NoDa-stipender 2017

NoDa-symbol-FBNorske Dansekunstnere deler årlig ut fire stipender à 30 000 kr. til en danser, en koreograf, en pedagog og ett prosjektstipend for dansefilm/videoproduksjon. Alle stipendene skal tildeles profesjonelle dansekunstnere.
Du kan søke stipendet selv eller foreslå en kandidat!  Søknadsfristen er 1. desember.

Kriterier for tildeling av stipend er:

  • Stipendmottaker må arbeide profesjonelt med scenisk dans
  • Stipendmottaker må hovedsakelig bo og virke i Norge

Søknad/forslag må begrunnes.
Søknaden behandles av Norske Dansekunstneres Stipendkomité.
Både medlemmer og ikke-medlemmer kan motta stipendet.
Stipendene blir delt ut på NoDas generalforsamling til våren.

Bruk digitalt søknadsskjema. (Søknadsfristen er nå ute for 2017-stipendene)


Stipendene er finansiert av Norske Dansekunstneres vederlagsfond.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.