CODA Oslo International Dance Festival søker festivaldirektør/kunstnerisk leder, frist 31. oktober

CODA Oslo International Dance Festival er Nordens store festival for samtidsdans. Festivalen har som formål å styrke dansekunsten nasjonalt ved å presentere et mangfold innenfor norsk og internasjonal samtidsdans på et høyt kunstnerisk nivå.

CODA søker ny festivaldirektør som med solid fagkunnskap, kreativitet og engasjement kan føre festivalen videre og tilføre det norske dansefeltet kunst av høyeste kvalitet.
Vi er en liten veldrevet og dynamisk organisasjon som mottar offentlig støtte fra blant annet Kulturrådet og Oslo kommune. CODA festivalen er en biennale med en mindre markering i mellomåret. CODA er lokalisert i Dansens Hus.

Festivaldirektør / kunstnerisk leder har hovedansvar for den kunstneriske programmeringen og den praktiske gjennomføring av CODA festivalen innenfor de økonomiske fastlagte rammer. Festivaldirektør er leder av virksomheten med overordnet ansvar for administrasjonen, og rapporterer til stiftelsens styre.

CODA søker etter en festivaldirektør / kunstnerisk leder med følgende kvalifikasjoner:

  • Relevant erfaring fra å lede og utvikle en kunstnerisk virksomhet
  • Bred kunnskap om norsk og internasjonal samtidsdans med et stort nettverk
  • Kjennskap til offentlig forvaltning og offentlig finansiert virksomhet
  • Gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å bygge samarbeidsrelasjoner
  • Gode språkkunnskaper og skriftlig fremstillingsevne

Stillingen er en åremålsstilling på fire år med mulighet for forlengelse. Lønn etter avtale. Søknadsfrist 31. oktober 2016. Tiltredelse: Høsten 2017. Vi følger regler ved offentlige ansettelser. Søknaden sendes elektronisk til live@codadancefest.no

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt styreleder Grethe Fjeld Heltne tlf. (+47) 975 86 176 eller styrets nestleder Helge Skansen (+47) 913 21 469. Ellers vises det til utfyllende opplysninger på www.codadancefest.no

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.