Skuffende kulturbudsjett for 2017

NoDa-symbol-FBPRM fra Norske Dansekunstnere, om Statsbudsjettet 2017, 06.10.2016

Kulturbudsjettet: -Et ørkenlandskap
– I kunstnerøyne er kulturminister Linda Hofstad Hellelands budsjettforslag som et ørkenlandskap, det er knapt mulig å se noe som helst av styrkinger, sier forbundsleder i Norske Dansekunstnere, Peder Horgen.

Ingen satsning på det frie feltet og frilansere
Bevilgningen til scenekunst under Norsk Kulturråd foreslås med en realnedgang for 2017. Den politiske plattformen til Solberg-regjeringen lovte i et eget punkt at regjeringen skulle ”-Prioritere det frie feltet og frilansere”. 

– Regjeringen bryter glatt sin egen plattform, og det er dypt beklagelig at Høyre overhodet ikke har levert hva de lenge har lovet for det frie feltet. Norsk Kulturfond står bortimot stille i denne regjeringsperioden, uttaler Peder Horgen.

Leverer ikke på kunstnerøkonomien
Denne regjeringen gjennomførte en utredning av kunstnerøkonomien som dokumenterte negativ inntektsutvikling, og at dansere og koreografer tjente særlig dårlig. Utredningen anbefalte bl.a. satsing på Skuespiller- og danseralliansen. Men ministeren vil fryse alliansen på fjorårsnivå, og dermed stoppe innfasingen av en vellykket ordning som etter prøveårene skulle dimensjoneres opp til å favne mange frilansere. Budsjettet inneholder heller ingen nye kunstnerstipend. Regjeringen følger heller ikke opp reformen som ble påbegynt i fjor for å løfte arbeidsstipendet til 50% av en normallønn, selv om de vet at det er tverrpolitisk vilje til nettopp dét.

– De har kunnskapen og vet de har en verktøykasse med presise og velfungerende virkemidler, men de velger å la dem ligge helt i ro. Det er nå sørgelig tydelig at kunstnerne må se andre steder enn til Høyre for å få anstendige levevilkår, sier Peder Horgen. -Det regner jeg med kunstnerne merker seg til neste valg.

Næringsvirkemidler ovenfra.  Samarbeid med private
Det Høyre-kulturministeren imidlertid satser på er de næringspolitiske aspektene. Innovasjon Norge får 30 mill kr av Kulturbudsjettet. Blant en rekke andre næringsfremmende tiltak finner man også 7 mill kr til et nytt kontor for kulturnæring utenfor Oslo; Kreativt Norge.

– Vel og bra med utvidelse av virkemidlene, men dette fremstår totalt ovenfra styrt. Jeg er derfor urolig for i hvilken grad disse nye tiltakene i praksis vil evne å hjelpe kunstnerne på relevant vis, eller treffe kunstnerne som trenger det mest. De mange representative organisasjonene med nær kjennskap til kunstfeltene har ikke blitt rådført så vidt meg bekjent, uttaler Horgen.  – Jeg er derfor glad for at Kulturrådets direktør i dag kommenterer at det videre arbeidet må skje i dialog med aktørene.

Foruten kulturnæringstiltakene er hovedprioriteringene i dette statsbudsjettet 6 mill kr i styrking av Gaveforsterkningsordningen og 5 mill kr styrking av Talent Norge.

– Mens regjeringens egne nye påfunn støvsuger de friske pengene til kultur, så går hele det øvrige skreddersydde virkemiddelapparatet på tomgang under denne regjeringen, sier Horgen.

Flytting av Fond for Lyd og Bilde og Statens Kunstnerstipender
Fond for Lyd og Bilde og Statens kunstnerstipender sine sekretariater foreslås at flyttes ut av Oslo, og samlokaliseres med det nye kontoret for kulturnæring, ”..for å se virkemidlene i sammenheng”.

– Argumentasjonen som gis i budsjettet for flyttingen henger ikke på greip et øyeblikk. Snarere er nok bakgrunnen at H/FrP-regjeringen fra dag én gikk veldig høyt ut med at de ville ha endringer i Kulturrådet, og dette blir et uttrykk for en synlig ommøblering i Kulturrådet. Det føyer seg også inn med målet om maktspredning, og den sedvanlige (de)sentraliseringsdebatten i kjølvannet av stipendtildelingene. Imidlertid vil ikke – og skal ikke – stipendtildelingene påvirkes det dugg av hvor sekretariatet sitter, sier Peder Horgen.

Utenlands
Et lyspunkt er at  Danse- og Teatersentrum foreslås med 1mill kr ekstra til å styrke utenlandsarbeidet, dette som del av næringssatsingen til kulturministeren. I UDs budsjett er imidlertid kulturseksjonens driftsmidler kuttet med 20%, mens reisestøtten tilsynelatende blir stående på fjorårsnivå.

– UDs virkemiddelapparat er allerede fungerende og høyst effektivt for å nå nye markeder for norske kunstnere og deres produkter, så det er uforståelig at regjeringen ikke bruker dette verktøyet når de snakker så høyt om at de skal legge til rette for at kunstnere bedre skal kunne leve av det de skaper, mener Peder Horgen.

Kulturbudsjettet synker
Kulturens samlede andel av hele statsbudsjettet fortsetter å synke med den blå regjeringen. 

______________________________________________________________

Kontakt  forbundsleder Peder Horgen, tlf: 97530197, epost: peder@noda.no

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.