Penger på vei til deg som har vært på TV

NoDa-symbol-FBNoDa sender i disse dager ut summer opp til kr 45 000 til en rekke dansere og koreografer som har medvirket i TV-produksjoner de siste årene, og det kan være du også har noen kroner til gode!

Pengene er privatkopieringsvederlag, en kompensasjon for lovlig kopiering til privat bruk i henhold til Åndsverkloven. Som medlem av forvaltningsorganisasjonen Norwaco, er det NoDa som kontakter rettighetshavere og fordeler vederlaget for danseområdet.

For administrasjonen i NoDa er det en glede å kunne sende ut vederlag, men det kan være en utfordring å spore opp alle medvirkende dansekunstnere. Derfor trenger vi din hjelp! Har du vært med i en eller flere TV-produksjoner mellom 2013 og 2016, ber vi deg sende en mail med følgende opplysninger til kathrine@noda.no:

  • Navn på program
  • TV-kanal
  • Dato for sending
  • Lengde på fremføringen
  • Kopi av kontrakt

Så kan det bli deg som får en gledelig overraskelse neste gang!
Les mer om privatkopieringsvederlag her: http://www.norwaco.no/Privatkopiering

Sjekk TV-kontrakten med NoDa før du skriver under
Det er nemlig flere typer rettighetspenger som kan komme deg til gode:

Privatkopiering – penger Kulturdepartementet betaler som kompensasjon for lovlig privat kopiering
Arkivavtalen – penger NRK betaler for å tilgjengeliggjøre gammelt materiale på nett
Videresending – som kringkastere og kabelselskaper betaler til Norwaco til kollektiv fordeling

For å sikre at kunstnerne har sine videresendingsrettigheter i behold, trenger NoDa kontrakter fra alle typer TV-jobber som beviser at koreografer og dansere ikke har fraskrevet seg disse rettighetene, slik motparten ofte påstår. Ved å sjekke kontrakter/avtaler med NoDa før du signerer enhver TV-avtale er du med på å bedre vilkårene for deg selv og alle andre som jobber med dans i TV, både nå og i fremtiden! 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.