Yaniv Cohen søker utøvere (m/k) i Bergen, frist 27. august

Yaniv Cohen søker kvinnelige og mannlige utøvere med base i/ tilknytning til Bergen, til premieren av prosjektet “You look like you”, 29. oktober som del av programmet i Oktoberdans. Frist: 27. august

I den forbindelse organiseres en workshop på to dager. Workshopen vil starte med en oppvarmingsklasse, deretter vil utøverne få en innføring i prosjektets arbeid og metode. You look like you er en performance som ønsker å åpne opp for interaktiv kommunikasjon mellom publikum og utøver i kreativt arbeid. Arbeidet utfordrer tradisjonelt utøver/publikum forhold og vekker oppmerksomhet rundt den enkeltes mulighet for å påvirke, inspirere og utfordre situasjon og konvensjon. Wokshopen vil gi deltakerne mulighet for å utforske i eget utrykk, samt arbeide med evnen til å observere, lytte og reagere i møte med et publikum. Søkene må ha god formidlingsevne, gode fysiske egenskaper og ha en leken tilnærming til arbeidet.
I etterkant av workshop’en vil 2-4 utøvere bli valgt til å delta videre i prosjektet og premieren i Bergen.

You look like you | Workshop
Sted: Carte Blanche studio, Bergen
Tid: Lørdag og Søndag 10. og 11. september kl 1000 – 1700

Interesserte utøvere må kunne delta begge dager. Workshop er gratis og har begrenset antall plasser. Deltakelse ved invitasjon. CV og/eller kort biografi sendes til yaniv.cohen@y-to-c.com innen 27.08.2016

Videre arbeid med prosjektet vil vær i Bergen 24. – 25. september, 15.-16. og 26.-29. oktober hos Carte Blanche, Nøstegaten 119, 5011 Bergen.
Prosjektet er støttet av Norsk Kulturåd og samprodusert av Bærum Kulturhus, BIT teatergarasjen og Carte Blanche – Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

This entry was posted in Auditions. Bookmark the permalink.