Søk produsentstøtte fra Dansearena Nord, frist 1. september

Dansearena Nord tilbyr søkere de ulike tjenestene som ligger under produsentfunksjonen som søknadsskriving, budsjettering, planlegging av innstudering, premiere og/eller turné, hjelp til markedsføring m.m.

Produsentstøtten er en gratis tjeneste som Dansearena nord tilbyr et begrenset antall kunstnere eller grupper med tilknytning til Nord-Norge. I praksis betyr dette at støtten først og fremst gis til dansekunstnere i regionen og dernest til prosjekter som har betydning for landsdelen. Ordningen er begrenset av at produsenten bistår flere prosjekter samtidig og tildeling av produsentstøtte gjøres på bakgrunn av tilgjengelig kapasitet. Ved tildelt produsentstøtte vil det spesifiseres konkret hvilke oppgaver Dansearena nord har ansvar for, samt en tidsramme for støtten.

Søkere kan sende inn søknader hele året, men vil bli behandlet etter følgende frister:

1. februar 2016
1. september 2016

Alle prosjekter blir vurdert etter mottatt prosjektbeskrivelse som bør inneholde følgende informasjon:

  • Beskrivelse av kunstnerisk idé – herunder kunstneriske virkemidler
  • Samlet økonomi
  • Deltakere
  • Gjennomføringsevne og tidsramme for prosjektet
  • Tilknytning til Nord-Norge i form av utøvere eller premiere/visning i Nord-Norge
  • Hvilke oppgaver søker du støtte til?

Produsentstøtten kan, om ønskelig, omfatte veiledning til oppsett av prosjektregnskap. Det kan også gis regnskapshjelp, der Dansearena nord bistår med å lage regnskap for et spesifikt prosjekt. I prosjekter der Dansearena nord påtar seg en vesentlig del av arbeidet med prosjektregnskapet, er det viktig at prosjekteier selv er involvert i tilblivelsen av regnskapet. Denne typen bistand anses som en engangsytelse og da som en del av en opplæring eller veiledning fra Dansearena nord med det formål at prosjekteier blir i stand til å føre mindre prosjektregnskap på egen hånd.

Vær oppmerksom på at produsentstøtten ikke medfører tildeling av prosjektmidler.
Husk også: Kapasiteten begrenser hvor mange som kan få produsentstøtte. Selv om du får avslag på søknaden din er du fremdeles velkommen til å ringe eller skrive, dersom du har spørsmål, du mener vi kan hjelpe med.

Søknader blir vurdert av administrasjonen i Dansearena nord i samarbeid med Halldís Ólafsdóttir.

Les mer på Dansearena Nords nettsider

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.