Hol kulturskole søker dansepedagog, frist 20. juli

Hol kulturskole – fakta om virksomheten
Hol kulturskole har for tiden 12 høyt kvalifiserte lærere og ca 230 elever. Kulturskoletilbudet omfatter instrumentalundervisning, sang, dans, teater, nysirkus, band, musikk &studio, kunst og leveranse av tjenester til grunnskolen og skolekorps. Vi administrerer også «Den kulturelle spaserstokken». Kulturskolen har hovedbase på Geilo.

Følgende stilling er ledige i Hol kulturskole fra 01.08.16:

 • Dansepedagog, inntil 35 % fast stilling

Fakta om stillingen
Dansepedagogen vil ha ansvaret for all danseundervisning ved kulturskolen. Dette gjelder også utviklingen av dansetilbudet.

Det er ca 70 elever på dans, inkl. voksendans. All undervisning foregår etter skoletid og undervisningsstedet er Geilo.


Krav til søker

 • Søkerne bør ha relevant pedagogisk utdanning på høyskolenivå og pedagogisk erfaring.
 • Ha god erfaring med arbeid med barn, og gode pedagogiske evner
 • Kunne jobbe selvstendig og systematisk, samt ha gode samarbeidsevner
 • Kunne jobbe i team med lærere fra andre fag i forbindelse med forestillinger og kulturskoleutvikling
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby

 • En allsidig jobb i en kulturskole i stadig utvikling
 • Du vil arbeide med ivrige og flinke elever
 • Medlemskap i pensjonsordning
 • Gruppelivsforsikring
 • Ulykkesforsikring, også for fritida
 • Godt arbeidsmiljø og hyggelige kollegaer
 • Gode muligheter for faglig oppdatering gjennom ulike kompetanseplaner og opplæringstiltak
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk, inkl. 6 måneders prøvetid

Søknadsfrist 20.07.16
Søknad med CV sender du til: postmottak@hol.kommune.no eller Hol kommune, postmottak, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Mer informasjon om stillingene: Rektor Eilif Gundersen, tlf. 918 39 349, eilif.gundersen@hol.kommune.no

Den som tilsettes, må fremlegge politiattest av ny dato, ref Opplæringslova §10-9.

I samsvar med bestemmelsene i Offentleglova kan opplysninger om søkeren offentliggjøres selv om søkeren ønsker seg unntatt fra søkerlista. Hvis opplysninger skal offentliggjøres skal søkeren bli varslet. Hvis søker ønsker å trekke sin søknad før frist skal det gjøres skriftlig og besvares av virksomheten. Søknad som trekkes etter fristens utløp trekkes fra tilsetting, men kan fortsatt stå på søkerlista.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Vitnemål og attester tas med til intervju. Kopier av vitnemål og attester returneres ikke.

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.