Lønnsoppgjør for koreografer i havn!

NoDa-symbol-FBEtter en lang forhandling med Spekter er lønnsoppgjøret for koreografer, både for 2015 og 2016 endelig i havn.

Partene er kommet til enighet om en lønnsvekst for 2015 og 2016 på henholdsvis 2,5% og 2,4%. Dette betyr at alle som har jobbet på teater eller for Carte Blanche etter 1. mai 2015 kan forvente en etterbetaling av lønnsveksten!

Den nye tariffavtalen betyr også at koreografer fremover får samme pensjonsordning som er forhandlet frem for danserne. Fra og med 1. juli 2016 vil alle koreografer og dansere ansatt ved teatrene eller Carte Blanche få pensjon fra første ansettelsesdag, i motsetning til den tidligere avtalens krav om tre års ansettelse.

Satsene på hjemmesiden oppdateres så snart de endelige tallene foreligger.

Har du jobbet for teatrene eller Carte Blanche etter 1. mai 2015 trenger du ikke å foreta deg noe, da teatrene selv skal sørge for å utbetale etterbetalingen. Det kan likevel være en god idé å holde et øye med om du får det du har krav på.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.