Ledige vikariat danselærer Dahlske vgs (Aust-Agder), frist 9. mai

Dahlske videregående skole ligger i Grimstad og har følgende utdanningsprogrammer: Studiespesialisering, musikk, dans og drama, service og samferdsel, byggfag, elektrofag, teknikk og industriell produksjon og helse- og oppvekstfag. I tillegg har skolen fagskole (Sørlandets fagskole) innen elkraft, byggfag, klima/energi/miljø og helsearbeid,  samt eget kurssenter. Elev-/studenttall er ca. 1000 og antall ansatte er ca. 140.
Vår visjon er ”Dahlske tar deg videre”.

Dahlske vgs har for perioden 1.8.16-30.4.17 behov for dansepedagog (vikariat) i inntil 90% stilling.
Vi søker etter en lærer med god faglig og pedagogisk kompetanse og evne og lyst til å skape gode læringsarenaer for våre flotte elever.

  • Vedkommende må regne med å undervise både praktiske og teoretiske dansefag, og må ha god kompetanse innenfor klassisk, jazz og moderne dans / samtidsdans.
  • Se full utlysning på dahlske.no
  • Søknadsfrist: 9.mai 2016
This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.