Veiledning for søknader til Oslo Kommune 14. april

Vil du vite mer om tilskuddsordningene våre til kunst- og kulturprosjekter i Oslo?

 

Kulturetaten inviterer til søknadsveiledning og nærmere informasjon om hvordan du kan søke om penger til kunst- og kulturprosjekter i Oslo. Kom gjerne med ideer til et prosjekt, så hjelper vi deg videre med å finne fram til hvordan du best kan søke gjennom våre tilskuddsordninger.

Sted: Kulturetatens lokaler, Storgata 25, 2.etg
Tid: Torsdag 14. april. Drop inn fra kl 15.00 – kl 19.00. For å unngå lang ventetid, settes det av 15 minutter på hver. Ingenpåmelding.

Kontakt: astrid.hauge@kul.oslo.kommune.no. Mobil: 95331791

Les mer om tilskuddsordningene med søknadsfrist 15. mai her: Oslo kommunes kunst og kulturstipend 2016

 

 

 

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.