DNS søker mannlig danser, frist 6. april

A/S Den Nationale Scene er en av landets 4 nasjonale scenekunstinstitusjoner. DNS er et vitalt og publikumsbevisst teater med 150 fast ansatte som spiller ca. 700 forestillinger på 3 scener hvert år for mer enn 130.000 besøkende.

 

Vi søker
MANNLIG DANSER
for medvirkning i ”SPELLEMANN PÅ TAKET”.

Danseren må være bosatt i Bergen eller med mulighet for egen bolig i Bergen.

Prøvestart 30.05.16 med spilleperiode til 31.12.16

AUDITION HOLDES MANDAG 11.04.16 FRA KL. 17
CV MED BILDE MÅ SENDES TIL CARL.MEHL@DNS.NO INNEN 6. APRIL.

 

This entry was posted in Auditions. Bookmark the permalink.