Nytt pensjonsbrudd for kulturarbeiderne

Fredag 18. mars gjorde partene i lønnsoppgjøret for kultursektoren et nytt forsøk på å finne en løsning på uenigheten om pensjon. Partene er enige om at det er behov for en ny pensjonsordning, men der stopper enigheten.

 

Forhandlingene er egentlig en del av fjorårets oppgjør, men er situasjonen er fullstendig fastlåst. Arbeidsgiverne ønsker en pensjonsordning basert på innskuddspensjon, men arbeidstakerne vil ha en pensjonsordning som er lik for kvinner og menn og er livsvarig, en såkalt hybridpensjon.

Etter et tre timer langt møte ble det klart av det ikke var grunnlag for videre drøftinger. Pensjonsstriden går sannsynligvis inn i hovedoppgjøret 2016.

Du kan lese mer om hybridpensjon på Fagforbundets nettside.

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.