R.E.D. søker medarbeider

Vi søker en engasjert kunstinteressert person (gjerne fra dansefeltet) som ønsker å være med på å bygge opp R.E.D. as, en ny kunst og kulturarena som drives på en gård på Toten, med hovedfokus på residensvirksomhet og produksjon. R.E.D. arrangerer i tillegg en internasjonal filmfestival, har startet et eget residenskompani, huser band/orkester for barn og unge, og er en arena som er åpen for nye spennende lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter.

Vi tilbyr prosjektbasert jobbing i perioder spredt utover året (i første omgang i 2016). Vedkommende blir tilbudt honorar etter avtale, samt får tilgang til R.E.D. ARENA (studio og produksjonsrom) i perioder med ledig kapasitet.

Jobben går ut på å samarbeide med ledelsen, administrative oppgaver, følge opp residenser, festivalen, nettsider, PR, og utvikle og følge opp nye prosjekter/konsepter.

Kontakt Ella Fiskum for mer info
Tlf: 91563424
ecfiskum@gmail.com
http://ellafiskumdanz.com/r-e-d/about-r-e-d/

 

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.