PRODA søker pedagoger til høsten 2016 (uke 33-50) i Oslo, frist 30. mars

PRODA tilrettelegger daglig trening for profesjonelle dansekunstnere.
Tilbudet finansieres med offentlige midler og bidrar til å styrke arbeids- og levekår til dansekunstnerne i det frie feltet. PRODAs brukere har bakgrunn fra mange ulike danseteknikker. De fleste arbeider innen samtidsdans, jazz- og teaterdans.  Det er viktig at pedagogene tar hensyn til målgruppen i sitt undervisningsopplegg.  PRODA er brukerstyrt. Styret i PRODA er demokratisk valgt og har ansvar for utvalg av pedagoger i Oslo iht retningslinjer.

Det søkes etter pedagoger i klassisk ballett, moderne/samtidsdans, jazzdans/urbant til enkeltengasjementer, fortrinnsvis 2-3 klasser/uke i periode på 2-4 uker.

Søkeren må ha pedagogisk utdannelse og/eller erfaring som pedagog på profesjonelt nivå.

Pedagoger som ønsker å samarbeide med egen repetitør oppgir dette.
PRODA har en fast repetitør ansatt for ballett-klasser.

Pedagoger som har arbeidet ved PRODA tidligere, må søke om igjen. Disse kan henvise til tidligere søknad og engasjementer og gi eventuelle tilleggsopplysninger.

Søknadsfrist  30. Mars 2016

Søknaden må inneholde:

  • Kort beskrivelse av utdanning+arbeidserfaring (ca 140 tegn)
  • Kort beskrivelse av klassen (ca 140 tegn)
  • Portrettfoto
  • CV eller link til egen nettside med nødvendig info.
  • Perioder som er aktuelle for engasjement må oppgis.
  • Behov for dekning av reise- og/eller boutgifter må oppgis.

Søknad sendes  på e-post til post@proda.no
Spørsmål kan rettes til Lene Hafstad – tlf   91 16 28 49

PRODA har aktivitet over hele landet.
Dersom man er interessert i engasjement ved PRODAs regionale virksomhet, ta kontakt direkte med de regionale kontaktpersonene, se www.proda.no

 

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.