Søk PPU i dans/PPU i teater på KHiO, frist 1. april

Ønsker du å undervise i dans eller teater?

Da er praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på Kunsthøgskolen i Oslo noe for deg!

PPU i dans/teater er en profesjonsutdanning for dansere og koreografer eller skuespillere og regissører som ønsker pedagogisk kompetanse.

PPU er et ettårig studium på 60 studiepoeng, som består av pedagogikk, fagdidaktikk og praksis.

Studiet kvalifiserer for undervisning i grunnskole, videregående skole, voksenopplæring, folkehøgskoler, samt kulturskole og private teaterskoler/ballettskoler.

Søknasdfrist for PPU i dans/PPU i teater er 1. april 2016.
Informasjon om opptakskrav og opptaksprøver for PPU dans finner du på: http://www.khio.no/studier/balletthogskolen#praktisk-pedagogisk-utdanning-i-dans

Informasjon om opptakskrav og opptaksprøver for PPU teater finner du på: http://www.khio.no/studier/teaterhogskolen#praktisk-pedagogisk-utdanning-i-teater

Velkommen som søker!

 

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.