Vårtilbud til nye medlemmer

Bli med i NoDa du også!

Melder du deg inn før 1. mai betaler du kun kr 1852 for hele året.
(Husk at du kan trekke fra hele beløpet på selvangivelsen!)

Søknadsskjemaet finner du her: Bli medlem!

Siden 1947 har NoDa jobbet for å bedre arbeidsvilkår for alle dansekunstnere gjennom tariffavtaler, veiledende satser og påvirkning av kulturpolitikken for dansefeltet. NoDa har for eksempel vært motoren bak blant annet PRODA – profesjonell dansetrening, Danseinformasjonen, Dansens Hus og økte bevilgninger over statsbudsjettet.

Med stadig flere profesjonelle dansere, koreografer og pedagoger er det desto viktigere med gode arbeidsvilkår og lønn det går an å leve av. Derfor er det viktig at dere som jobber i feltet har kunnskap om rettigheter og står sammen om forhandlinger. NoDa står klart sterkere som forhandlingspart dersom alle som arbeider med dans er medlemmer av NoDa.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.