Endringer i regler for frilansere/selvstendig næringsdrivende

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut et høringsforslag om endret fastsetting av grunnlaget for korttidsytelsene etter folketrygdloven kapittel 8, 9 og 14 (sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, omsorgs- og opplæringspenger og pleiepenger).

Det som er ekstra gledelig for dansekunstnere er at forslaget også innebærer endringer i reglene for beregning av sykepenger til frilansere, inkludert kombinasjonen frilansere/selvstendig næringsdrivende. 

Hele høringsnotatet kan leses her.

På fredag sendte Kunstnernettverket, som NoDa er en del av, inn høringssvar til forslaget. Kunstnernettverket er positive til forenklingen av regelverk og søknadsprosedyre, og til endringen av trygdeloven, men kommer med konkrete kommentarer til endringer som i større grad tar høyde for kunstnernes reelle arbeidssituasjon.

Les hele høringssvaret her.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.