Søk støtte til kompetanseutvikling, nettverksbygging og prosjekter hos Kulturkontakt Nord, frist 22. feb og 7. mars

Kulturkontakt Norden er en underorganisasjon av Nordisk Ministerråd, og skaper fysiske, økonomiske og digitale rom for kulturmøter i Norden og Baltikum.

Organisasjonen fungerer blant annet som sekretariat for tre støtteprogram; Kultur- og Kunstprogrammet, Nordisk-Baltisk Mobilitetsprogram for Kultur og NORDBUK Støtteprogram.

Nå kan du søke om
This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.