Prøvedans for utdeling av stipend fra Thorleif Dahls Ballettfond, frist 26. februar

Prøvedans for utdeling av stipend for 2016 fra Thorleif Dahls Ballettfond vil finne sted

Lørdag 5. mars klokken 12:00

I operaen i Bjørvika

“Fondets formål er å gi stipendier til studieopphold i utlandet for unge kvinnelige eller mannlige ballettdansere, eller i særlige tilfeller å gi bidrag til betaling av elevers ballett-undervisning i Norge.”

Nedre aldersgrense for søkere (dansere) er 16 år (det året man fyller 16 år). Stipendiatenes alder bør ikke være over 20 år ved tiltredelse av reisen. Det disponible beløp kan deles ut i en eller flere porsjoner. Fondets styre har vedtatt at stipend ikke tildeles dansere som er fast ansatt ved Den Norske Nasjonalballett. Ved tildeling av stipend er det Ballettfondets forutsetning at søkere som får stipendier er villige til å ta ansettelse ved norsk scene om de får tilfredsstillende tilbud om det.

Dansere melder seg på med eget skjema som man kan få ved henvendelse til Linn Korssjøen på telefon 47915462 eller e-post: linn.korssjoen@nasjonalballetten.no

Søknaden sendes til:

Thorleif Dahl’s Ballettfond
v/ Den Norske Nasjonalballett
Postboks 785 Sentrum
0106 Oslo.

Søknaden må være Fondet i hende: senest fredag 26. februar 2016

 

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.