Høringssvar om kvotefordelingen av Statens kunstnerstipend

Denne uken sendte NoDa sitt høringssvar om kvotefordelingen av Statens kunstnerstipend til Kulturdepartementet.

NoDa er glade for at Utvalget for Statens kunstnerstipend i sitt forslag foreslår å tildele ett av de fem nye arbeidsstipendhjemlene til gruppen dansekunstnere. Samtidig mener NoDa at stipendkvoten for dansekunstnere burde økes ytterligere, da den nye kunstnerundersøkelsen dokumenterer et dramatisk lavt inntektsnivå for dansekunstnere, og på ny bekrefter dansekunstnernes posisjon på inntektsbunnen blant kunstnergruppene.

NoDa stiller også spørsmål ved modellen for fordeling av diversestipend til nyutdannede, både fordi stipendbeløpene har gått markant ned og regnemodellene fremstår som lite transparente. NoDa vil derfor, sammen med Kunstnernettverket, be om et møte for å få klarhet i metodikken som legges til grunn for fordelingen.

Les hele høringssvaret her Høringssvar, Statens Kunstnerstipend kvotefordeling 2016
Du kan lese tidligere høringssvar under Høringssvar

 

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.