NoDa med innspill til organiseringen av Statens Kunstnerstipend

Kulturdepartementet har bedt om en utredning av organiseringen av Statens Kunstnerstipend og mulige endringer. I den forbindelse sendte Kunstnernettverket, som NoDa er en del av, den 1. februar sitt innspill til mulige endringer.

Selv om nettverket anser at organiseringen i det store og hele fungerer godt, ser vi at det er potensial for forbedringer på flere områder. Vi vil understreke at eventuelle endringer må ha et solid kunnskapsbasert og faglig grunnlag, og de enkelte kunstnerorganisasjonene vil supplere med innspill vedrørende de respektive fagområdene.

Forbundsleder Peder Horgen har vært en av forfatterne til Kunstnernettverkets innspill, og har skrevet et utdypende innspill hvor NoDa redegjør for praksis og forhold som gjelder spesifikt for dansefeltet.

Her kan du lese hele innspillet fra Kunstnernettverket og utdypende innspill fra NoDa.

Du finner alle NoDas tidligere høringssvar under fanen Om NoDa -> Høringssvar.

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.