Har du forslag til Generalforsamlingen 2016? Fristen er 15. februar

Generalforsamlingen i Norske Dansekunstnere og PRODA profesjonell dansetrening avholdes lørdag 16. april i Welhavensgate 1, Oslo.

Registrering fra kl. 11.30, møtet starter kl 12.00

Er det noe du synes NoDa bør gjøre annerledes?
Alle medlemmer, som etter vedtektene har stemmerett og som er á jour med kontingent, har rett til å fremme forslag av større økonomisk eller prinsipiell art til generalforsamlingen. Slike forslag må være kommet til styret innen seks uker før generalforsamlingen, senest 15. februar.

Send dine forslag til noda@noda.no

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.