Full seier i budsjettforliket: Historisk økning i stipendene!

Kunstnernettverkets forslag om en kraftig økning i kunstnerstipendene ble adoptert av Venstre og KrF som klarte å få gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene!

H/Frps forslag til statsbudsjett leverte lite på forbedring av kunstnernes økonomi, noe NoDa og andre påpekte som den største skuffelsen i kulturbudsjettet. I løpet av året hadde nemlig regjeringen fått et godt kunnskapsgrunnlag gjennom Skarsteins utredning om kunstnerøkonomien, som viste alarmerende funn som nedgang i realinntekter og en snittlønn for dansere så lav som 80.000kr.

Den manglende oppfølgingen av Kunstnerundersøkelsen, og manglende satsning på kunstnerøkonomien over flere år, førte til at Kunstnernettverket gjorde det til en prioritert sak å kjempe for å ta igjen tapt lønnsvekst i kunstnerstipendene. Stipendene har over lang tid hatt en realnedgang: Mens et arbeidsstipend i 1963 lå på 82,1 % av et normalårsverk, lå det i 2014 på 40,7 % av en gjennomsnittlig heltid årsinntekt i Norge. Dette er et dramatisk kutt i realverdien.

Konkret har Kunstnernettverket foreslått en lønnsreform gjennomført over tre år, som betyr at stipendene i 2018 er oppe på 50 % av en gjennomsnittlig norsk heltids årsinntekt. I budsjettet for 2016 vil det si en økning på til sammen 8,9 millioner kroner. Eksakt den økningen er nå forhandlet inn av V og KrF, og det medfører at stipendbeløpet (arbeidsstipend) allerede fra 2016 vil øke med kr 20.000!

Kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket utformet innspill og jobbet med både samarbeidspartiene og opposisjonspartiene på Stortinget. Vi fikk gjennomslag for saken vår i de alternative budsjettene til både Venstre, Krf, SV og AP! Det var i seg selv en såpass stor bragd at vi var godt fornøyde. Så viser det seg nå – at de to støttepartiene V og KrF prioriterte saken så høyt i sine budsjettforhandlinger med regjeringspartiene – at saken har vunnet gjennomslag i den endelige statsbudsjettet!

Kunstnerpolitikkutvalget i Kunstnernettverket er Sigmund Løvåsen /Forfatterforeningen, Lise Stang Lund /Norske Kunsthåndverkere, Hilde Tørdal /Norske Billedkunstnere, Anders Hovind /Musikernes fellesorganisasjon og undertegnede, Peder Horgen/Norske Dansekunstnere. Jeg vil rette en særskilt takk til Lise og Sigmund som har nedlagt et særlig stort arbeide i høst, og til de visuelle kunstnerforbundene for å ha vært arkitektene bak den 3-årige lønnsreformen.

På ny kan Kunstnernettverket vise til ekstraordinære resultater. Sammen er vi bedre og sterkere.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.