Kulturskolelærer i Fredrikstad – dans/hip hop – 32 % fast stilling, frist 9. des

En liten time fra Oslo, der hvor Glomma renner ut i havet finner du Norges sjette største by, Fredrikstad. 78.000 blide innbyggere, en urban bykjerne, et spennende og vakkert omland og en vakker skjærgård gjør sitt til at Fredrikstad er en av Norges mest attraktive byer å flytte til. Fredrikstad er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. Fredrikstad gir et godt bolig- og tjenestetilbud til befolkningen, og trygge oppvekst- og levekår. Fredrikstad har et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Rygge flyplass når du på 20 minutter, Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.
Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad – så andre MERKer det!

 

Stillingsbeskrivelse
Kulturskolen i Fredrikstad har i dag ca. 760 elever innen dans, musikk, sirkus, film og animasjon. Virksomheten har stor aktivitet på flere felt og holder til i nye lokaler på Værste i Fredrikstad, spesielt tilrettelagt for kulturskoledrift. I tillegg til de tradisjonelle avdelingene, omfatter kulturskolen E6-Østfold medieverksted og egen internasjonal avdeling.

Hovedoppgaver
Kulturskolelærer vil ha ansvar for å undervise elever på forskjellige nivåer og sjangere innen Hip Hop/Streetdance.

Undervisningen utføres i kulturskolens lokaler, men kan også foregå på eksterne arenaer.hal

Andre oppgaver:
Ansatte i kulturskolen må forøvrig bidra inn i faglig utviklingsarbeid, produksjonsarbeid og produksjonsledelse i kulturskolens- og avdelingens arrangementer.

Ønskede kvalifikasjoner
– Høyere kunstfaglig utdanning

– Godkjent praktisk pedagogisk utdanning

– Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi ønsker søkere med breddekompetanse, som kan komplimentere vårt eksisterende tilbud.

Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning.

Vi kan tilby
– Et stimulerende arbeidsmiljø med hyggelige kolleger

– En fagavdeling med godt samhold og bred kompetanse

– Gode pensjonsordninger

Lønnsopplysninger
Stillingen lønnes som musikk- og kulturskolelærer i henhold til gjeldende tariff.

Arbeidsforholdene er ellers på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og avtaleverk, herunder pensjonsordning i KLP.

Den som tilsettes må levere politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Søknad sendes
Seksjon for kultur, miljø og byutvikling benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no, under ledige stillinger/kunngjøringer.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på Frekit, Enterprise Personalia, velge fanen Hjem og trykke på ledige stillinger.

Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Marianne Møgster, tlf. 91138789 eller e-post: mamo@fredrikstad.kommune.no.

Søknadsfrist 09.12.2015  Utlyst dato 18.11.2015   Vår ref 3800

Kontaktperson
John Einar Halvorsrød, kulturskolerektor, mobil: 97073988, johhal@fredrikstad.kommune.no

 

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.