Dansekunst i Østfold søker ny daglig leder, frist 1. desember

Dansekunst i Østfold (DIØ) er Østfolds regionale kompetansesenter for dans og en interesseorganisasjon for profesjonelle danse- og scenekunstnere i fylket.
Foreningen søker ny daglig leder i 50 % stilling fra tidlig i 2016.

Daglig leder må ha erfaring fra økonomistyring og administrativt arbeid, og fortrinnsvis erfaring fra organisasjon-/foreningsarbeid.

Det er en fordel om søkerne har:
– god kjennskap til danse- og scenekunstfeltet
– god kjennskap til Østfolds kulturliv
– gode samarbeidsevner og erfaring med omstillings- og vekstprosesser
– ryddig kommunikasjon og god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Daglig leders oppgaver er
– å være daglig kontaktperson for DIØs 45 medlemmer (pr nov 2015) og samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt
– å koordinere DIØs aktiviteter rettet mot medlemmer og publikum – i samarbeid med våre produsenter/kontakter i Moss, Fredrikstad og andre regioner
– å stå for forberedelser og etterarbeid til styremøter og årsmøte (4-6 i året)
– å ha daglig ansvar for økonomi, rapportering, søknadsskriving – i samarbeid med styret
– å følge med i det regionale kulturlivet og ta ansvar for å representere DIØ i relevante samarbeidsfora – som i møter med øvrige regionale kompetansesentre for dans.

DIØ er støttet av Østfold fylkeskommune, flere Østfoldkommuner og Norsk Kulturråd og er en forening i vekst og utvikling – styrt av et styre valgt av medlemmene i årsmøte.

Søknad med vitnemål, attester/referanser og CV sendes til styreleder André Fjørtoft: afjortoft@gmail.com og til info@dansekunstiostfold.no
innen 1. desember 2015.

Spørsmål kan rettes til styreleder André tlf. 958 03 753 eller til nåværende daglig leder
Margrete Kvalbein tlf. 995 77 287

http://www.dansekunstiostfold.no/nyheter/ledig-stilling-i-di

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.