Skuespiller- og danseralliansen inviterer til frilanstreff 10. desember

Velkommen til frilanstreff!

Torsdag 10. desember kl. 16.15-19.15 inviterer Alliansen til bransjetreff i Prøvesalen i Welhavensgate 1. Frilanstreffet er en uformell møteplass hvor frilans dansere og skuespillere, samt andre i bransjen kan treffes.

På programmet har vi teaterregissør Kjersti Horn og professor Sigrid Røyseng. Det vil bli enkel servering i form av suppe og forfriskninger.

Påmelding: https://no.surveymonkey.com/r/3CC956W

Vi håper å se deg!

Vi har begrenset med plasser og første-til-mølla-prinsippet gjelder.
Se hele programmet her: https://skuda.no/item/2386-alliansen-inviterer-til-frilanstreff


Gjester
På Alliansens frilanstreff før sommeren slo filosof Einar Øverenget tydelig fast at kunstens egenverdi “ikke kan rokkes ved og er en selvfølge i et hvert sivilisert samfunn.” Vi spinner nå videre på denne tematikken og flytter fokus mot dagens situasjon med tanke på flyktningkrisen og de samfunnsendringer som skjer som følge av dette. Vi har invitert teaterregissør Kjersti Horn til å dele sine tanker og observasjoner rundt spørsmål som:

– Hvordan har dagens flyktningsituasjon innflytelse på kunsten og kunstneren?
– Hvordan forholder hun seg til denne tematikken i sitt kunstneriske arbeid?
– Påvirkes hun i noen retning av situasjonen nå?

Før det får vi besøk av Sigrid Røyseng som er professor ved kultur og ledelse på Handelshøyskolen BI i Oslo, redaktør for Nordisk kulturpolitisk tidsskrift og forsker på fagområdene kulturledelse, kulturpolitikk og kulturelt entreprenørskap. Sigrid skal snakke om det økende fokuset kulturpolitikken legger på næringsaspektet ved kultur og at kunstnere må operere som entreprenører. Hva betyr dette for kunstnerrollen og for kunstnernes samfunnskontrakt?

 

 

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.