3-årig utøvende bachelorstudium i moderne/samtidsdans, frist 1. februar

Ønsker du å utvikle din kunstneriske og dansetekniske kompetanse, samt etablere deg som utøvende dansekunstner? Søk bachelor i moderne/samtidsdans ved Universitetet i Stavanger innen 1. februar.

Bachelor i dans ved Universitetet i Stavanger er en treårig utdanning på 180 studiepoeng. Studiet er rettet mot søkere med bakgrunn i dans, fra videregående skole eller tilsvarende. Det tar på alvor den kompleksitet av krav som en dansekunstner i dag møter i et profesjonelt virke. Studiet fokuseres rundt de fysiske prosesser, men imøtegår også de krav som stilles til refleksjon og artikulasjon i en videre betydning.

I studiet arbeides det med kunstnere/gjestekoreografer av høy internasjonal kvalitet og internasjonal utveksling er mulig. Studentene har stor forestillingsvirksomhet knyttet til utøving og skapning i løpet av sine 3 år.

Studiets oppbygning består av flere emner som tilsammen utgjør et helhetlig læringsutbytte. Tradisjon og fornyelse danner studiets kjerne, likeledes samspillet mellom praktiske emner og teori. Undersøkelse er en gjennomgående metode, og kjennskap til forskjellige utøverpraksiser i samtidsdansfeltet er med på å utvikle studenten til en selvstendig dansekunstner.

Studiet kan bygges på med praktisk-pedagogisk utdanning for å kvalifisere til arbeid som dansepedagog på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen, i kommunale kulturskoler og i ulike typer frivillig kulturvirksomhet.

Søknadsfrist 1. februar 2016
Opptaksprøver avholdes på Institutt for musikk og dans i Bjergsted Kulturpark onsdag 30. mars-fredag 1.april.

www.uis.no/imd

Kontakt oss:
musikk-dans@uis.no
+47 51 83 40 00

 

 

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.