Utlysning av NoDa-stipend 2016, frist 1. desember

Norske Dansekunstnere deler årlig ut fire stipender à 30 000 kr. til en danser, en koreograf, en pedagog og ett prosjektstipend for dansefilm/videoproduksjon.

Alle stipendene skal tildeles dansekunstnere.
Du kan søke stipendet selv eller foreslå en kandidat!  Søknadsfristen er 1. desember.

Kriterier for tildeling av stipend er:

  • Stipendmottaker må arbeide profesjonelt med scenisk dans
  • Stipendmottaker må hovedsakelig bo og virke i Norge

Søknad/forslag må begrunnes.
Søknaden behandles av Norske Dansekunstneres Stipendkomité.
Både medlemmer og ikke-medlemmer kan motta stipendet.
Stipendene blir delt ut på NoDas generalforsamling til våren.

Bruk digitalt søknadsskjema (fristen er nå gått ut).
OBS! Alle feltene må fylles ut, også feltet “Fullt navn” selv om man søker på vegne av seg selv.

Stipendene er finansiert av Norske Dansekunstneres vederlagsfond.

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.