Ny avtale om veiledende satser ved private dans- og ballettskoler

De private danse- og ballettskolene tilknyttet Norske Dansekunstnere er gjennom forhandlinger med representanter fra NoDas styre blitt enige om en ny avtale om veiledende satser for pedagoger.

 

For skolene: Marianne Schwarz og Siri Vestnes. For de ansatte: Ane Smørås og Kathrine Jacobsen fra NoDa-styret.

Bakgrunnen for den nye avtalen er at skolene møter hardere konkurranse om elever fra tilbydere med offentlig støtte, (idretten og kulturskoler). Disse tilbyderne kan med sin offentlige finansiering holde deltakeravgiften på et lavt nivå, noe som bidrar til at betalingsviljen (fra foreldre) ved de private skolene synker. Dermed klarer ikke skolene å holde tritt med NoDa’s nåværende lønnstabell.

Den nye avtalen skal blant annet imøtekomme skolenes behov for lavere satser og samtidig bidra til at pedagogene ansettes som arbeidstakere.

Avtalen gjelder nye arbeidstagere. Det vil si at pedagoger som allerede er i arbeid ikke settes ned i lønn.

De nye veiledende satsene gjelder fra 1.1.2016, og kan ses her

Hele avtalen finner du her: Avtale om veiledende satser ved private skoler, 2015.

 

 

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.