Utlysing av Statens stipend for kunstnere 2016 og Houens og Mohrs legatstipend for kunstnere 2016

Nå er søknadsskjemaene til neste års kunstnerstipend åpnet for søknader.

Stipendordningen skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Stipendene blir utlyst med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettforslaget for 2016

SØKNADSFRIST: Fredag 16. oktober 2015 kl. 13:00

Se hele utlysningen her: http://www.kulturradet.no/sks/vis-artikkel/-/utlysning-av-statens-kunstnerstipend-2015

NoDa oppfordrer alle medlemmer som oppfyller kriteriene til de respektive stipendene å søke! Flere søknader om stipend tydeliggjør behovet for flere stipender til dansekunstnere.

Trenger du hjelp til søknaden?
Kulturrådet holder informasjonsmøter i uke 48 og 49.
Nærmere informasjon kommer etterhvert.

 

 

This entry was posted in Nyheter, Søk lykken. Bookmark the permalink.