Prosjektleder interaktiv danseformidling søkes

Norsk Senter for folkemusikk og folkedans har ledig stilling som prosjektleder for interaktiv danseformidling.

Norsk Senter for folkemusikk og folkedans er utøvende organ i Stiftinga for folkemusikk og folkedans. Stiftelsen er hovedsakelig finansiert av offentlige midler og hadde ei ramme på 13 millioner i 2014. Hovedmålet er å: “..fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som bærar av særeigne kvalitetar.”. Senteret driver arkivarbeid, forskning og formidling og har den største samlinga av folkemusikk og tradisjonsdans i Nord-Europa. Det er akkreditert NGO av UNESCO som samarbeidspartner i arbeidet med immateriell kulturarv. Arkivmaterialet brukes av dansere, musikere og i senteret sitt tette samarbeid med dansevitenskap ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) om utdanning fra Bachelor til PhD. Senteret er samlokalisert med dansevitenskap på Dragvoll i Trondheim. Det er 20 stillinger knytta til senteret som utgjør 12,7 årsverk. Vi har et ambisiøst, nyskapende miljø med bredt nettverk nasjonalt og internasjonalt.

Prosjektleder interaktiv danseformidling:

Interaktiv danseformidling er et 3-årig utviklingsprosjekt ved Norsk senter for folkemusikk og folkedans (Sff). Målet er å gjennom samarbeid med Museene i Sør‐Trøndelag (MiST) utvikle variert formidling av norsk immateriell kulturhistorisk dansearv på en levende måte med interaktivitet og teknologi som sentrale verktøy til et mangfoldig publikum. Prosjektet vil utforske ny museologi og dans, i form av nye arenaer for deltagelse i utstillinger som vil nå et større publikum. Interaksjonene vil være både mellommenneskelig og tekniske. Utstillingene vil gi samhandling mellom lokale dansemiljø fra flere sjangre, fagmiljø på dans i Trondheim, museene i Trondheim og publikum.

Prosjektet er avhengig av videre finansiering for å videreføres utover første året. Det er finansiert av bl.a. Kulturrådet, Trondheim kulturfond og Sør-Trøndelag fylkeskommune. MiST, Midtnorsk senter for folkemusikk og folkedans og Sff utgjør styringsgruppa.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet med utstillinger etter budsjettet
 • ansvarlig for søknader om støtte til prosjektet
 • ansvarlig for informasjonsarbeid
 • rapporterer jevnlig til faglig leder og styringsgruppa
 • utarbeide formidlingsopplegg med metodikk tilpasset målgruppene
 • tett samarbeid med fagpersoner ved Sff (dansefaglig arbeid) og MiST (utvikling av utstilling) og andre som prosjektet knytter til seg
 • skape kontaktnettverk med det lokale dansemiljøet

Vi søker en person som:

 • har Master i dansevitenskap
 • har god kjennskap til norsk tradisjonsdans og sosiale dansesjangre
 • har god kjennskap til museologi
 • har erfaring fra danseundervisning
 • har erfaring fra danseforestilling
 • har erfaring fra museumsformidling
 • har gode samarbeidsevner
 • er strukturert, målretta og initiativrik
 • er glad i faglige utfordringer, selvstendig arbeid og varierte arbeidsoppgaver
 • trives i høyt arbeidstempo
  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver knyttet til tradisjonsdans og museologi
 • Et spennende fagmiljø i utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning

Stillingen utgjør 50% fra 1. februar 2015 til 31. januar 2016 med arbeidssted ved Norsk Senter for folkemusikk og folkedans, med mulig forlengelse ut 2017. I perioder blir det forskjøvet arbeidstid, spesielt i forbindelse med utstillinger og undervisning. En del reiser må påregnes.

Kontakt: direktør Marit Stranden; tlf. 73 59 64 97 / 404 75 259
e-post: marit@folkemusikkogfolkedans.no

Søknadsfrist: 15.01.2015

Søknad med CV sendes elektronisk her.
Vitnemål og attester legges ved elektronisk og tas med ved et evt. intervju.

Se fullstendig stillingsutlysning her.

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.