Masterstudium i dans ved KHiO, søknadsfrist 15. februar

Masterstudiet i dans er et to-årig fulltidsstudium som bygger på en utøvende bachelorgrad i dans eller tilsvarende. Studiet er et fordypningsstudium på høyere grads nivå og er beregnet på studenter som ønsker å virke som selvstendige dansekunstnere på høyt internasjonalt nivå. Studiets hensikt er å utvikle og stimulere studentens egne kunstneriske identitet som utøvende, reflekterende og skapende dansekunstnere, som kan flytte fagets grenser, bringe inn nye perspektiver og strekke seg mot utfordrende kunstneriske uttrykk.

Studiet legger også vekt på kunnskap om kunst- og dansehistorie, tradisjonen og nyere strømninger innen scenekunst som et vesentlig fundament for nyskapende arbeid. Studiet vil gi studenten redskaper for å forene analytisk teoretisk arbeid med kroppslige uttrykk.

Masterstudiet vil kvalifisere til å arbeide nasjonalt og internasjonalt som danser innen det frie dansefeltet og i etablerte kompanier, samt i andre sammenhenger innen kunst og samfunn.

Studiet gir 120 studiepoeng. Studiet kvalifiserer til Nasjonalt Stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid og andre relevante doktorgradsprogrammer. Undervisningsspråket i studiet er norsk. I tillegg vil noe undervisning være på andre skandinaviske språk eller engelsk. Se studieplan.

Søknadsfrist er 15. februar.

Les mer på KHiOs nettsider, her.

 

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.