Åpen Scene for Dans 2015 søker bidrag

DansiT arrangerer Åpen Scene for Dans i samarbeid med Teaterhuset Avant Garden lørdag 21. mars 2015, og søker etter spennende prosjekter som kan fylle programmet.

Åpen Scene for Dans er en visningsplattform der dansekunstnere kan vise work-in-progress eller kortere, ferdige koreografier. Neste Åpen Scene for Dans arrangeres i samarbeid med Teaterhuset Avant Garden lørdag 21. mars.

DansiT ønsker at også dansekunstnere/kompanier bosatt utenfor Trondheim skal ha muligheten til å delta, og bidrar derfor med noe midler til reise og opphold for utenbys kunstnere.

Søknadsfrist er 26. januar 2015.

Se full utlysning her.

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.