Kongens fortjenestmedalje til Merete Lingjærde

Kongens fortjenstmedalje deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

NoDa gratulerer!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.