Improvisatører søkes til forestillinger – frist 10.12

Bjelke i øye produksjoner, ved dansekunstner Lisa Nøttseter, søker etter fire til seks improvisatører til Denne stunden. Vi ønsker søkere fra alle regioner av landet.

Denne stunden er improvisasjonsbaserte små forestillinger for eldre på syke- og aldershjem. Prosjektet har blitt vist i ergensområdet siden høsten 2013. Denne stunden har blitt mottatt med begeistring, både fra arrangører, personell ved institusjonene og mottakere av prosjektet. Både utøver og publikum opplever å komme nær hverandre gjennom kunsten, og tilstedeværende personell gir tilbakemeldinger på at de ser nye og andre sider av beboerne de arbeider med til daglig.

I Denne stunden er skillet mellom «utøver» og «publikum» forsøkt visket ut. Begge parter er seende og samtidig sett, både medskapere og mottakere. Kroppene og personlighetene til de tilstedeværende er både utgangspunktet og målet for opplevelsen. Utøverens oppgave går i hovedsak ut på å lese, forstå og respondere på de personene hun møter. Beboerne er frie til å observere, involvere seg med lyder, sang eller ord, eller til å involvere seg fysisk. Møtene foregår i mindre grupper i de eldres oppholdsrom og dagligstuer.

Utøvere av Denne stunden får opplæring i konsept og metode for utøvelse av Denne stunden gjennom en ukes workshop (sommer/høst 2015). Alle workshopdeltakere får spille minimum tre forestillinger i regi av Bjelke i øye produksjoner i løpet av høsten 2015.

Vi ser etter:

  • Fire til seks utøvere som er bosatt eller har sitt virke i forskjellige regioner av landet fra nord til sør.
  • Utøvere med bakgrunn fra bevegelse eller dans, som har erfaring med bevegelsesimprovisasjon og bruk av stemme/lyd.
  • Uredde, åpne og nysgjerrige utøvere som er glad i mennesker og non-verbal kommunikasjon.
  • Selvstendige folk som er forberedt på reising i eget fylke, og kanskje i nabofylket. Det kan være en fordel å disponere egen bil.

Ansvarlig for prosjektet er dansekunstner Lisa Nøttseter gjennom Bjelke i øye produksjoner, i samarbeid med Bergen Dansesenter – regionalt kompetansesenter for dans.

Send kortfattet søknad med CV til lisa@nottseter.no innen 10. desember. Vi er særlig opptatt av å høre om din erfaring med improvisasjon, og din motivasjon for å være utøver av Denne stunden. Spørsmål kan rettes samme sted.

Oppdraget er honorert. Størrelse på honoraret og antall utøvere vil avhenge av videre finansiering. Prosjektet er foreløpig støttet av Fond for lyd og bilde, og vil videre søke finansiering hos aktuelle kommuner, fylker og sentrale kulturfond.

Mer informasjon kan du finne på nettsiden www.bjelkeiøye.no.

Sagt om Denne stunden:

«Dette var en flott dag for våre pasienter og inspirerende for personalet. Hvis alle har en slik innsikt og samhandlingskompetanse med denne brukergruppen, må jeg si at vi har begynt å glede oss til neste gang allerede! Tusen takk!»
Regine Kåstad, Demenssenteret ved Fyllingsdalen sykehjem

«Det var en stor opplevelse, og jeg nøler ikke med å anbefale dette.»
Ellen Sundt, ansvarlig for Den Kulturelle Spaserstokken i Bergen kommune

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.