Underviser du dans/bevegelse i/eller utvikler du dansekunst for helse og omsorgs-sektoren?

Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg i Levanger ønsker å registrere personer og fagmiljø innen dans, bevegelse og dansekunst som på ulike måter bidrar til dans og bevegelse innenfor en helse- og omsorgsfaglig ramme.

Det er ønskelig å lage en oversikt over eksisterende aktivitet for videre nettverksbygging og kompetanseutvikling. Vi er spesielt interessert i fagmiljøer eller fagpersoner i Norge, men også internasjonale kontakter er av interesse.

Send navn på person/firma/institusjon med kontaktinformasjon og en kort beskrivelse av aktiviteten (inntil tre setninger).

Kontaktperson:
Anna Hegdahl, Dans i Nord-Trøndelag i oppdrag for Nasjonalt senter for kultur, helse og omsorg.
Mobil: 984 13 327, e-post: anna@dansinordtrondelag.no

Nasjonalt kompetansesenter for kultur og helse, www.kulturoghelse.no, er nettopp etablert og finansiert blant annet fra Helse- og omsorgsdepartementet i et partnerskap mellom HUNT forskningssenter, NTNU; Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Helse Nord-Trøndelag HF og HiNT.

This entry was posted in Søk lykken. Bookmark the permalink.