Rolf Gammleng-prisen 2014 til Marianne Kjærsund

Årets Rolf Gammleng-pris for “fortjenstfull medvirkning i sceniske forestillinger” ble tildelt Marianne Kjærsund.

NoDa gratulerer!

Prisen deles ut til i alt 10 utøvere, av Fond for utøvende kunstnere etter vedtak fra styret. Kandidatene er foreslått av utøverorganisasjonene og fonogramprodusentene i Norge. Rolf Gammleng-prisen har blitt delt ut hvert år siden 1982, da fondet feiret sitt 25-års jubileum. Prisen har navn etter fondets første leder, og han får også æren for å ha fått opprettet et fond for utøvende kunstnere, noe Stortinget vedtok i 1956. I 1957 ble fondets første styre oppnevnt av Kongen i Statsråd.

Årets priser ble delt ut på Hotel Continental mandag 3. november. I begrunnelsen til Marianne Kjærsund står følgende:

“Marianne Kjærsund fra Mo i Rana har utdannelse innen dans, idrett og dansepedagogikk. Helt fra hun var ferdig med studiene har hun arbeidet kontinuerlig som frilans dansekunstner. Hun har vært medskapende danser i flere helaftens danseproduksjoner, i Oslo og i andre deler av landet. Hun har arbeidet med Hooman Sharifi, Karen Foss, Gustavo Lesgart, Mia Habib og flere.

Hun har en enorm fysisk kapasitet, og et utenom det vanlige stort ekspressivt register. Hun har en sjelden presis og sjenerøs formidlingsevne. Kjærsund har alltid lyst til samarbeid, og viser en stor interesse for nye kunstneriske prosjekter innenfor en stor faglig bredde. Den sceniske tilstedeværelsen hennes er slående.”

Les mer om årets tildelinger på FFUK sin Facebook-side.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.