Førsteamanuensis/førstelektor i koreografiske fag og danseteori ved KHiO

Det er ledig 60% åremålsstilling som førsteamanuensis/førstelektor ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Balletthøgskolen. Åremålsstillingen er for 6 år. Det er mulighet for tilsetting i ytterligere en 6-års periode etter offentlig utlysning.

Søknadsfrist: 10. desember.

For digital søknadsportal og fullstendig stillingsutlysning, se her.

Dersom du har spørsmål om stillingen eller søknad, ta kontakt med dekan Suzanne Bjørneboe; tlf. 952 18 335 / e-post: suzabjor@khio.no

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.