Orienteringsmøte om stipendiatstillinger ved KHiO

Torsdag 16. oktober holder Kunsthøgskolen i Oslo åpent orienteringsmøte for potensielle søkere til 3-årig stipendiatprogram.

Kunsthøgskolen i Oslo er sammen med andre universiteter og høgskoler med i det nasjonale Stipendiatprogrammet i regi av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, og søker velkvalifiserte søkere til programmet gjennom Kunsthøgskolen i Oslo. For tiden har Kunsthøgskolen i Oslo 14 stipendiater i programmet.

Orienteringsmøte for potensielle søkere til stipendiatstillingene holdes torsdag 16. oktober, kl. 16-18, i Auditoriet, på Kunsthøgskolen i Oslo, Fossveien 24.

Det vil bli gitt orientering om stipendiatprogrammet og søknadsprosessen.  Møtet er åpent for alle interesserte.

Utlyste stipendiatstillinger ved Kunsthøgskolen i Oslo med oppstart fra 1. oktober 2015 ved følgende avdelinger:

  • Balletthøgskolen
  • Design
  • Kunst og håndverk
  • Kunstakademiet
  • Teaterhøgskolen

Søknadsfrist er 1. desember 2014.

Informasjon om programmet
Informasjon om stipendiatstillinger ved Kunsthøgskolen i Oslo:
Ledige stillinger på www.khio.no

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.