Inderøy vgs har ledig fast 40% stilling i dans

Inderøy videregående skole har ledig ca. 40% fast stilling i dans fra 01.08.2014

Den som tilsettes må kunne undervise i klassisk og moderne dans og i danseteori, og kunne undervise i kulturskolen.

I tillegg til god fagkompetanse, forutsettes god IKT-kompetanse. Av personlige egenskaper vil det særlig bli lagt vekt på gode lederegenskaper i møte med elevene, samt evne og positiv vilje til samarbeid med elever og kolleger.

NTFK har en prøvetid på 6 mnd.

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i henhold til lov og regelverk.

Fylkeskommunen har en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse/KLP. Det arbeides med å innføre en mentor-/veilederordning i alle virksomheter.

Vi utlyser stillingen, men tar forbehold om bortfall eller justert stillingsomfang hvis det blir endringer i planer, ordninger eller stillingsbehovet. Vi tar også forbehold om at vi kan komme til å inndra stillinger til fordel for overtallige fra annen fylkeskommunal virksomhet eller ansatte/tidligere ansatte med fortrinnsrett.

For fullstendig stillingsutlysning og elektronisk søknadsskjema, se «Ledige stillinger» ved Inderøy videregående skole på www.ntfk.no.

Søknadsfrist er 24. juni.

Ved spørsmål, kontakt Gunnhild Skrødal Steppling;
tlf. 74 12 40 40 / 469 15 078

This entry was posted in Stillingsutlysning. Bookmark the permalink.