Alliansen ansetter fem nye kunstnere

Etter ny søknadsrunde i 2014 ansetter Skuespiller- og danseralliansen nå tre skuespillere og to dansere. Innenfor scenekunstfeltet og tv-området er korte midlertidige ansettelser hovedregelen. Ansettelse i Alliansen sikrer kontinuitet for kunstnerne mellom engasjementer både økonomisk, faglig og arbeidsmiljømessig. 

NoDa gratulerer danserne Håkon Sigernes og Sindre Postholm, og skuespillerne Morten Espeland, Karin Stautland og Kai Kenneth Hanson med ansettelse!

Les PRM Skuespiller- og danseralliansen og mer på Alliansens nettside.


Skuespiller- og danseralliansen eies av Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere og Norsk teater- og orkesterforening og ble stiftet 28. juni 2012.
I desember 2012 ble 20 kunstnere ansatt. Alliansen er et prøveprosjekt med finansiering fra Kulturdepartementet ut 2015.

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.