NoDa gratulerer Danseinformasjonen med 20 år!

Lørdag 24. mai feiret Danseinformasjonen sitt 20 års jubileum på Dansens Hus i Oslo. Nestleder i NoDa Halldís Ólafsdóttir holdt tale og overrakk bilde av fotograf Erik Berg fra Hooman Sharifis forestilling “Shadows remain silent” til jubilanten. 

Her er teksten som ble fremført til glede for nye tilhørere:

Det skjedde i de dager at det gikk ut bud fra Norsk Ballettforbund om å opprette et Senter for Dansekunst. Det var for 7230 dager siden, den 9. mars 1994, med midler fra Det Kongelige norske Kulturdepartement. Og alle hjerter frydet seg seg.

Dette er fakta nr. 1 av  365 daglige infosnutter om DI som skal publisere i  løpet av  året på deres hjemmesiden i anledning 20 års jubileet. Mitt navn er Halldís Ólafsdóttir og jeg er nestleder i Norske Dansekunstnere, tidligere Norsk Ballettforbund, og vi fryder oss fortsatt over DI og det arbeidet dere gjør, men det kommer jeg tilbake til.

Forløpern til etableringen av Senter for dansekunst var Dansens år i 1993. Dansens år viste seg å bli et formidabelt løft for dansekunsten i Norge med danseforestillingene, festforestilling i Konserthuset i Oslo, mønstring på Black Box Teater, turné med Riksteateret, uteforestillinger og lokal mobilisering over hele landet. Liv Bjørgum, daværende forbundsleder, smidde mens jernet var varmt.

Det viste seg å være et godt grep; da det var politisk vilje til videreføre tiltakene fra danseåret, og et nasjonalt informasjons- og kompetansesenter; Senter for Dansekunst, ble stiftet året etter.

NoDa har som formål å arbeide for å fremme dansekunstens posisjon i samfunnet og påvirke til en helhetlig offentlig politikk for dansekunst. Danseinformasjonen har  vært en naturlig samarbeidpartner ved flere anledninger.

Dansens Hus ble en milepæl i den sammenheng. SFD fikk jo allerede i 1995 mandat fra NoDa for å drive fram den politiske løsningen. Randi Urdal skal ha all ære for realiseringen av Dansens Hus i 2008. NoDa har vært politisk pådriver hele veien fram. Det ligger mange års arbeid til grunn for at vi er akkurat her i dag.

NoDa og DI sto sammen i fjorårets kamp for å beholde danselokalet i Frysja kunstsenter, driftet av Jane Hveding, Forbundsleder Peder Horgen og Randi bisto Hveding opp mot Oslo kommune og Kulturetaten – og vant frem. Men i tillegg til å slukke brannen fikk de formidlet et større perspektiv; det skrikende behovet for flere prøvelokaler og visningsarenaer i Oslo. Byråden svarte med å invitere til dialogmøte med dansefeltet, med fokus på å legge til rette for utviklingen av dansefeltet.

Vårt nasjonale informasjons- og kompetansesenteret for dansekunst har en mildt sagt omfattende virksomhet. Jeg vil gjerne gi ekstra oppmerksomhet til noen av dem. Jeg presiserer at det er min personlige prioritering – vi har ikke hatt noe styrevedtak i NoDa om denne listen:

Takk for at dere informerer om og legger til rette for produksjonslokaler. Jeg har allerede nevnt Frysja, men DI administrerer også Scenehuset som nylig ble pusset opp for egne driftsmidler. Det er en god investering – alle elsker Scenehuset!

Gledelig at forbundsleder i NoDa Tone Øvebø Johannessen fikk æresprisen i 2007. Det var fortjent.

Hurra for at dere deler ut en ærespris. Den er viktig siden den retter oppmerksomhet til enkeltpersoner som har gjort en særskilt innsats for dansekunsten. Det fanger almenhetens oppmerksomhet og synligjør både dansekunstneren og  dansekunsten.

Og det trengs.  I følge danseinfo statistikk fra 2011 fikk 80% av alle produksjoner få anmeldelser eller de ble ikke sett av dansekritikere i det hele tatt. Og de som fikk – det kommer nok som en bombe – var  produksjoner fra institusjonsene. Så derfor;

Bra at Danseinfo tar grep for å forsøke å endre kursen. Kursrekken men 4 samlinger 2013 for journalister kritikere og redaktører ble avviklet i samarbeid med scener som viste dans. Jeg snakket med deltaker Kristin Valla redaktør i Aftenposten K som var svært fornøyd med opplegget. Sitat: Samtidsdans er for mange journalister vanskelig og skummelt men kurset gjorde at vi turte å kaste oss uti det!, vi fikk tips og kunnskap og ble kjent med arenaer for samtidsdansen  – det gjør at vi vil komme tilbake.

Flott for at dere  arkiverer og dokumenterer hva som til enhver tid rører seg innenfor det profesjonelle dansefeltet slik at det ikke går i glemmeboken.

Enda bedre at dere intervjuet dansekunstnere som har virket fra 1940-årene og frem til 1994 så ikke verdifull informasjon gikk tapt.

Takk for et fint sted å komme til. Man kan låne kopimaskinen eller få annen hjelp av hyggelige folk. Hvis vi er heldige og kommer  innom på rett tidspunkt  kan vi kanskje få bli til deilig lunsj hvor samtalen veksler mellom tøys og tull til tunge politiske temaer.

Takk fra dem som har fått en skulder å gråte på. Det er ikke alltid lett å være fri dansekunster – eller ufri dansekunstner som mange opplever til tider.

Takk for popcorn til de som benker seg ned på verdens minste kino for å se hundrevis av dansefilmer for inspirasjon til eget arbeid!

Takk til Randi, Sindre, Ine, Sigrun og Marianne!
NoDa ønsker dere alt godt med videre arbeid!

PS: Hvis det noen som savner selveste forbundsleder Peder Horgen kan jeg opplyse om at han er på et at annet jubileum som feires i dag – nemlig Carte Blanches 25 år. Takk for at jeg fikk komme hit!

Halldís Ólafsdóttir
Nestleder i Norske Dansekunstnere

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.